1985

(Med reservation för att vissa bilder kan vara från fel år, vet du mer så maila!)

 Ärkebiskopen rakt på saken, tillåter sex men ej i baken  Lyd biskopens råd, sy ihop baken med tråd Bondeprotester: Mjölka oss inte till sista droppen / Hellre råg i ryggen än säd i brallan I fräsens spår för bönders segrar
Miss universum hon höjes mot skyn, Men denna får duga i Grytgölsbyn Miss universum Miss universum Lösa förbindelser: Carl-Henrik o Claire uti tv lär, att ombyte förnöjer och man potensen höjer
  Imsens egna lagar, ger tjejer stora magar / Maranata är på bettet, nu ockuperar dom lasarettet    

© Polustus