1986

Evighetsmaskin: Vårt Polustus geni, gör evighetsenergi Evighetsmaskin ett fenomen, energin blir billig och ren Med bara luft och vatten klarar maskinen kilowatten / Evighetsmaskinen ett fenomen, energin blir billig och ren  
Toppmöte Toppmöte    
       

© Polustus