1989

(Med reservation för att vissa bilder kan vara från fel år, vet du mer så maila!)

Kurt Ohlsson i soffan sitter, frågar om folk och kritter / Kurt Ohlsson ifrån Götet, är nog lite bakom flötet Bondeprotester: Mjölk har fått nytt värde, som gödsel på vårt gärde./ Hur ska det gå med vår pension, om vi blir utan subvention. Bygget av E4 vid Norrköping: Här får ingen spränga, ni får vägen svänga. Zickzack blev en jätteflopp, radionämnden satte stopp / Heja Borggård friskt humör, punschen rinner utanför
       
       

© Polustus