1994

Om man gräver guld i USA, blir man för bronset lika gla  

© Polustus