Blandade bilder från 70-talet

Någon som vet vad det står på skylten? Brännvinsapparaten gick upp i röken, Fem permitterade fick spola kröken Om du med gubben inte får fart, Massageapparat bör du köpa dig snart. Någon som vet vad det står på andra skylten?
Förväntansfull publik vid "kontoret" Musikvagnen, men vad står det på skylten? -79: Barnaårets senaste rön, vi åker först i Polustuskön / Hej alla ungar, tag nu chansen, kom följ med till midsommardansen
     

© Polustus