Kontakt

Frågor rörande tåget, festplats mm:    grytgolsik@gmail.com

Bokning av lokaler, festplats, centrum:   anneliethyselius@gmail.com  070-6716885

Ärenden som rör sidan, bilder mm      info@polustus.se

 

© Polustus 2023