Följ väg 51 mot Norrköping, sväng av mot Grytgöl i Ljusfallshammar